Zmije Hrvatske           Snakes of Croatia            

tag heuer replica sale
replica watches uk
best chanel replica
panerai replica sale
omega replica sale
Bell & Ross replica sale

Početna stranica

 Zašto 
ugrožene? 

Why 
endangered?

Home 
Page

 

Popis 
vrsta

Susret sa zmijom

Identifikacija

Prva pomo?/b>

Zanimljivosti

Ostale zmije

Novosti

Zanimljivi 
članci

Korištene knjige

Linkovi

Knjiga 
gostiju

O meni

 

 

Zmije su u mnogim dijelovima svijeta u vrlo nepovoljnoj situaciji. Na žalost, Hrvatska nije iznimka.

Razlozi ugroženosti su brojni:

In many parts of the world, snakes are in a very adverse situation. Sadly, Croatia is not an exception. 

Reasons why are they 
endangered are many:

 

List of 
Species

Snake 
encounter


Identification

First Aid

Interesting info

Other snakes

News

Interesting
articles

Books I 
have used


Links

Guest 
Book

About me

 
LJUDSKO NEZNANJE- najopasnija pojava za svaki oblik života, ne samo za zmije. Ljudi, zbog neznanja, počnu paničariti i čine gluposti. Najčešće strada samo zmija, ali mogu i ljudi. HUMAN IGNORANCE- the most dangerous phenomena for any form of life, not only snakes. People, because they don't know, start to panick and they do stupid things. Most often itis only the snake that gets hurt, but people can too.
STEČENE PREDRASUDE- vezano uz ljudsko neznanje, predrasude u vezi zmija se najčešće steknu iz priča koje nam priča netko iz naše familije (npr. baka/djed...) ili prijatelji, dakle, te priče čujemo od ljudi kojima vjerujemo. No, te priče su krivo protumačene i/ili preuveličane tako da sve zvuči puno strašnije nego što je.
Veliki faktor tu imaju i mediji, koji o nestručno pišu senzacionalističke priče te događaje preuveličavaju i pretvaraju u "napade zmija na ljude", što je la? i pišu krive informacije umjesto da provjere prije nego što napišu.
AQUIRED PREJUDICES- comes with human ignorance, prejudices against snakes are most often aquired from stories which someone from our family (for example grandma/grandpa...) or friends tells them, so, we hear these stories from people we trust. But these stories are either wrongly interpreted and/or exagerated so everything sounds scarier than it is. 
The media has a big factor in this, which don't have a clue and are only looking for senzational stories so they exagerate and turn it into "snakes attack people", which is a lie, and they write incorrect information instead of checking it before they write it.
PROMJENA TRADICIONALNOG GOSPODARENJA OKOLIŠEM- najviše vezano za žutokruga (V. ursinii macrops), koji je ugrožen zaraštanjem travnjaka jer se napušta ekstenzivno stočarstvo, ali i sve ostale zmije su ugrožene nestajanjem staništa. CHANGES IN TRADITIONAL ENVIRONMENTAL MANAGMENT- mostly affects the Karst Meadow Viper (V. ursinii macrops), which is threatened by the lose of grassland caused by termination of extensive livestock-breeding, but also all snakes are endangered because of habitat loss.
KRIVOLOV- ilegalno sakupljanje za terariste. Najviše su ugrožene vrste žutokrug i crvenkrpica (Z. situla). POACHING- illegal cllectiong for terrarium owners. Threatened the most are the Karst Meadow Viper and the Leopard Snake (Z. situla).
UNOŠENJE STRANIH VRSTA- sjetimo se namjernog puštanja mungosa na otok Mljet, ba?radi istrebljenja zmija. Posljedice su strašne. INTRODUCTION OF EXOTIC SPECIES- lets remember the deliberate release of Mongoses on the island Mljet, for the purpose of eradicating snakes. The consequences are terrible.
ONEČIŠĆENJE OKOLIŠA POLUTING THE ENVIRONMENT

No, kako pomoći?

But what can be done to help?
EDUKACIJA je najbolji način borbe protiv svih tih razloga ugroženosti, jer iako se primijene sve ostale mjere zaštite, ako ljudi ne znaju, onda je sav trud bio uzaludan. EDUCATION is the best way to fight all causes of threat, because even if all other measures are taken, if people don't know, then everything was in vain.
Također treba provoditi ISTRAŽIVANJA,  jer su za mnoge vrste u Hrvatskoj podaci nepotpuni pa se za mnoge ugrožene populacije ni ne zna. Also RESEARCH has to be conducted because a lot of species in Croatia are labeled "data defficient", so a lot of endangered populations remain unknown.
Nakon sakupljanja podataka treba uvesti MONITORING lokalnih populacija, kako bi se eventualne prijetnje opstanku na vrijeme uklonile. After the data has been collected, a MONITORING program of local populations has to be established, in order to remove threats to the local populations on time.
Tko može pomoći? - Svatko
Ne treba biti stručnjak da se zmiju, koja se sretne (npr. na izletu),  ne ubije, dovoljno ju je samo pustiti na miru da ode svojim poslom.
Who can help?- Everyone. You don't have to be an expert not to kill the snake you encounter (for example on a field trip), just leave it to go about its business in peace.