rolex replica sale
replica watches uk
replica watches sale

Zmije Hrvatske

Snakes of Croatia

Susret sa zmijom

Identifikacija

Prva pomo?/b>

Zanimljivosti

Ostale zmije

Novosti

Zanimljivi 
članci

Korištene knjige

Dobrodošli na moju privatnu, amatersku stranicu o hrvatskim zmijama.

Na ovoj stranici su podaci o svim vrstama i podvrstama zmija za koje se zna ili pretpostavlja da žive u Hrvatskoj, (ne)službeni podaci o njima i moja osobna iskustva.


Također ćete tu naći i informacije o ostalim zmijama sa kojima sam došao u kontakt, malo općenitih podataka o zmijama i zanimljivosti.


!!! Sve hrvatske zmije su 
zakonom zaštićene i ne smiju se uznemiravati ni uzimati iz prirode, isto kao niti druge gmazove ni
vodozemce !!!

Popis vrsta 


Zašto su ugrožene?

Welcome to my private and amateur page about Croatian snakes.


On this page you will find data on all the species and subspecies that live or are presumebly living in Croatia, (un)official data about them and my personal experience with those that I have contact with.

Also here you'll find info about other snake species that I've come into contact with, a little general info about snakes and interesting information.

!!! All Croatian snakes are 
protected by law and it is not permited to disturb or remove them from their habitats, as well as other reptiles and amphibians !!!

List of species


Why are they endangered?

Snake encounter

Identification

First Aid

Interesting info

Other snakes

News

Interesting articles

Books I 
Use

Linkovi

Knjiga 
gostiju

O meni

 

 


ZAHVALE

 

Kontakt

 

 


ACKNOWLEDGEMENTS

 

Contact me

Links

Guest 
Book

About me